Při nákupu nad 700 Kč doprava ZDARMA!

Vrácení zboží

Nevyhovuje Vám velikost? Změnili jste názor, nebo chcete něco jiného? Nevadí! Vrácení zakoupeného zboží můžete odeslat v průběhu 14 dní od data převzetí zásilky. 

 

 • Máte právo vrátit zakoupené zboží během 14 dní ode dne obdržení zásilky.
 • Pokud Vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete ho vrátit a my Vám vrátíme peníze.
 • V případě, že si objednáte produkt na míru, nemáte právo jej vrátit!

Obchodník uplatňuje výjimku na základě bodu ...§ 1837

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Vrácení přes Zásilkovnu:

 • Při vrácení nesmí zboží jevit známky opotřebení, musí být v originálním balení/krabici se všemi etiketami od výrobce (doporučujeme poslat balík ve stejném balení jako Vám byl doručen, abyste se vyhnuli zbytečnému poškození zboží při dopravě). 
 • Vytiskněte a vyplňte formulář pro vrácení zboží, a přidejte ho do balíku spolu se zbožím (vyplněná žádost o vrácení zboží nám ulehčí práci a zrychlí celý proces).
 • Vyberte si nejbližší Zásilkovnu na www.zasilkovna.cz/pobocky.
 • Balíček odešlete: 
  • Bára Jelínková
  • +420702046125
  • info@lead-land.cz
  • Obecní prodejna Potravin, Hořičky 59
 • Odevzdáte balíček a obdržíte potvrzení o jeho přijetí.
 • Při doručení balíku na náš sklad Vás budeme informovat e-mailem.
 • Vrácení platby trvá 14 dní v souladu s platnými právními předpisy. 
 • Stáhněte si formulář pro vrácení zboží:

 Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14 denní zákonné lhůtě

Vrácení zboží jiným způsobem:

 • Zásilku odešlete do 14 dní od převzetí zboží.
 • Při vrácení nesmí zboží jevit známky opotřebení, musí být v originálním balení/krabici se všemi etiketami od výrobce (doporučujeme poslat balík ve stejném balení jako Vám byl doručen, abyste se vyhnuli zbytečnému poškození zboží při dopravě). 
 • Vytiskněte a vyplňte formulář pro vrácení zboží a přidejte ho do balíku spolu se zbožím (vyplněná žádost o vrácení zboží nám ulehčí práci a zrychlí celý proces).
 • Balík neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata. Dopravu od zákazníka si vždy hradí zákazník.
 • Balík pošlete doporučeně na adresu: 
  • Bára Jelínková
  • Hořičky 91, 55205

Poštovní náklady a platby přes dobírku při vrácení zboží nevracíme.

 • Při doručení balíku na náš sklad Vás budeme informovat e-mailem.
 • Vrácení platby trvá 14 dní v souladu s platnými právními předpisy. 
 • Stáhněte si formulář pro vrácení zboží

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14 denní zákonné lhůtě

 

 Výměna zboží:

Systém výměny je realizován ve formě vrácení produktu, vrácení platby a následným vytvořením nové objednávky.

 • Vráťte nevyhovující produkt a co nejdříve si vytvořte novou objednávku. Do poznámky nám napište: Výměna objednávky a její číslo (př. 22000123)
 • Zarezervujeme Vám produkt, který jste si vybrali, aby ho nikdo nevykoupil.
 • Zaplaťte za novou objednávku, nebo počkejte na vrácení platby.
 • Vrácení platby proběhne do 5 pracovních dnů od momentu ověření vaší zásilky.